Väike Sõnaraamat
Väike Sõnaraamat
Külastusi: 26224
Sõnaraamatu kasutamisi: 310073
 

Valitud keeled on: Eesti ja Soome
Meeskond vabandab võimalike vigade eest sõnaraamatus.
Leht valmis ning uueneb vastavalt sellele, kuidas tõlkemeeskonnal on aega ning huvi antud hobiga tegeleda.
Kui leiad puuduvale sõnale tähenduse, siis võid sellest meile teada anda siin
Soovitatav oleks kui märgid ka täpsema tähenduse sõnale või allika, kust leidsid.
Ettepanekud ning vead palun saata: siia.